Data och Analys

Förutom kvalitativ data, är siffror en nyckelaspekt i alla fintech-produkter. Är du en digital analytiker som vill kombinera kvalitativ och kvantitativ data för att bättre förstå dina kunder?

Bli en del av vårt kreativa team.

Open positions

There are currently no open positions, but we'd love to connect anyways!