Serod

CEO

34 år, baserad i Stockholm

Serod är Quickbits vd. Innan han blev det så arbetade han som managementkonsult i sex år hos Deloitte. Då var han baserad i både New York och London. Fokus låg på kunder inom bank- och finanssektorn. Men inte nog med det. Serod har även testat på entreprenörslivet under tre år när han startade och drev en verksamhet inom e-handel.

Vad gör en VD på Quickbit?

Som VD formulerar och förmedlar jag företagets övergripande affärsstrategi och vision. Jag är med och förser organisationen med rätt resurser för att klara utveckling, tillväxt och affärsmål.  De viktigaste tillgångarna vi har är medarbetare och kapital, dessa balanseras så att man lyckas sätta rätt människor på rätt arbetsuppgift i rätt tid. 

Samtidigt bygger jag en företagskultur där förutsättningar som gynnar både medarbetare och företag genomsyrar allt vi gör. En kultur där man som medarbetare känner att man utmanas, bidrar och hela tiden utvecklas. Detta genom att attityder, värderingar, mål och beteenden helt enkelt ligger till grund på sättet vi gör saker på i Quickbit.

Det absolut yttersta ansvaret jag har är att övervaka organisationen kring hur det går och se till att alla affärsområden rullar på som planerat. Jag försöker hålla mig väldigt nära kärnverksamheten för att hela tiden förstår hur organisationen jobbar, samtidigt som jag är vaksam på det som inte verkar fungera. Det är ett konstant arbete med att konkretisera affärsmålen i ett bolag med sån kraftig tillväxt.

Vad gjorde att det blev Quickbit för din del?

I grunden har jag ett stort intresse för kryptovaluta och fintech. Att då få möjlighet att i ett så tidigt skede vara med och bygga ett bolag där man skapar förutsättningar för en breddare adaption av kryptovaluta globalt går bara inte att tacka nej till. Jag får möjligheten att vara med och ta fram produkter och lösningar som underlättar användningen av kryptovaluta i vardagen för användare. Det är coolt. Och unikt.

Vad har du för intressen förutom att vara VD?

När tiden tillåter så blir det basket, golf, resor samt en hel del coola matupplevelser!

Berätta något som inte många vet om dig.

I tidig ålder deltog jag i olika schackmästerskap. Jag var också med i varpa-turneringar på Gotland.